En del græmmes ved tanken om, at tidsregistrering implementeres på alle offentlige og private arbejdspladser!

Jeg er bange for, at samfundet er ude på et sidespor… Ligegyldigt hvor man fæstner mit blik, er ansatte nødsaget til at knokle hurtigere. Os alle skal nå nøjagtig det samme, men på kortere tid! Til at fuldføre denne effektivisering har man på næsten alle fabrikker arbejdet med tidsregistrering, timeregistrering - http://danmade.dk/ – , fraværsregistrering - http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/ – , samt et stempelur for at være i stand til at kontrollere om medarbejderne lever op til alle de stillede krav! Jeg mener helt klart, at effektivitets-iveren har taget overhånd! Det er stort set i hvert fald en gang om ugen, at vi læser i avisen, at overordentligt mange ansatte døjer med stress på grund af, at kravene til den enkelte projektansatte har ændret sig betydeligt. At døje med stress er en af vor tids største livstruende sygdomme, & jeg er ikke i tvivl om, at der er en nær relation mellem tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering på arbejdspladsen og stress…

Det er slet ik usandt, hvis jeg fortæller, at jeg er stærkt bekymret for fremtidens indretning… Det kan bar’ ikke udvikle sig sådan, at hele samfund skal bekæmpe stress! Adskillige tænker, at det er enormt godt, at der er fantastisk meget opmærksomhed på trivsel på arbejdspladsen… Men sideløbende med denne fokusering, ses ligeledes et fokus på optimering og effektivisering. Det ses specielt tydeligt i den kontinuerlige kontrol foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering. Herudover er der ligeledes den stressende lyd fra et såkaldt stempelur, som i hvert fald heller ik bidrager til et trygt arbejds-miljø. Jeg har selv arbejdet et sted, hvor vi til daglige personalemøder blev konfronteret med resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering, som var blevet opfanget omkring vores arbejdsindsats… Det var ikke rart, og mange følte det som slet og ret overvågning. Så en opsang til alle chefer lyder; fokuser på tilfredse medarbejdere, frem for effektivitet… Det tror jeg i sidste ende vil forbedre overskuddet… Og så er vi alle jo lykkelige, & dét må være det mest afgørende…