Ny viden om affedtningsmiddel, kølemiddel, afgratning og vibrationsafgratning

Før i torsdags havde jeg ikke hørt ordene affedtningsmiddel, afgratning, vibrationsafgratning eller kølemiddel. Vibrationsafgratning, kølemiddel og affedtningsmiddel er ikke ligefrem noget, som at der har været en del af min hverdag og verden.

Og hvad er alt dette? Afgratning som bl.a. vibrationsafgratning eliminerer grater. Og hvad er så grater? Jo grater de skabes når emner i metal bliver bearbejdet og kan skade delelementer i eksempelvis en mekanisme. Deraf er afgratning/vibrationsafgratning af høj betydning inden for adskillige firmaer. Det lader forresten til at det er at foretrække at vælge vibrationsafgraning med mekanisk afgratning.

Affedtningsmiddel virker virksomt til at rense fedt, olie, sod, snavs m.m. der er praktisk for industri, søfartsindustrien, fødevarebranchen og landbrug. Der hvor jeg har fået arbejde bruger kollegerne eksempelvis affedtningsmiddel til rengøring af gulve, plast og fliser, så jeg kan forstå at affedtningsmiddel er et effektivt universalprodukt.

Som navnet insinuerer bli’r kølemiddel brugt i kølesystemer. Eksempelvis i varmepumper og køleskabe. Som kølemiddel kan man anvende væsker eller gasser såsom ammoniak, vand eller nitrogen.

Ak ja, de mange ualmindelige verber som affedtningsmiddel, afgratning, vibrationsafgratning og kølemiddel, her når du starter i anderledes tjans. Jeg lærer nyt.